Kontingent

Kontingentet er 125,- kr. pr. halve år, som betales til Singleklub 2000's kasserer (eller et bestyrelsesmedlem) ved klubaften eller indbetales i Vestjysk Bank på Reg. Nr. 7600 konto 1362243. Husk at oplyse navn, adresse og tlf.nr.
 
Kontingent perioder:    April - September, Oktober - Marts.
Kontingent betales i April og Oktober måned.